#

E-sport

#

Turniej Battlefield 1 z pulą nagród na 500 PLN

  • Gimba
  • 19 września 2018

Z ogromną radością ogłaszamy kolejny turniej z gry Rainbow Six Siege i Battlefielda 1 organizowany przez Sprzymierzonych oraz Polską Ligę Battlefield. Z każdym kolejnym turniejem staramy się zwiększyć jego atrakcyjność, dlatego tym razem pula nagród opiewa na aż 1000 PLN. Turniej przeznaczony jest na konsolę PlayStation 4, ale nie martwcie się, bo w planach mamy również inne platformy.

Jeżeli jesteś gotowy zgłosić się wraz ze swoimi znajomymi, wejdźcie na Discord PLB https://discord.gg/hCfKcTy lub fanpage na Facebooku Polska Liga Battlefield. Na każdy turniej jest przeznaczone 500 PLN, czyli 5 kodów do PS Store, każdy o wartości 100 PLN. Turniej z gry Battlefield 1 odbywać się będzie od 29 do 30 września 2018 roku. Więcej informacji znajdziecie w regulaminie, który zamieszczę poniżej. Prosimy o DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KAŻDEGO Z ZAWODNIKÓW.

 

Polska Liga Battlefield (zwana dalej “Ligą”), jest zbiorem entuzjastów grających w grę “Battlefield
1”(dalej zwana “grą”).

§1. Zasady uczestnictwa w Polskiej Lidze Battlefield
1. Do Ligi lub do Pucharów organizowanych przez Polska Liga Battlefield może się zgłosić każdy
Polski pluton (Polscy gracze).
2. Plutony mają możliwość zgłoszenia maksymalnie 15 graczy w Lidze i 8 graczy w pucharze.
Dodatkowo po każdej piątej kolejce Zarząd ogłasza 3 dniowe okienko transferowe podczas,
którego drużyny mogą wymienić do 3 graczy. Zmian transferowych można dokonać tylko na
Discord na kanale Transfery.
3. Każdy gracz zgłoszony przez pluton powinien mieć 18 lat* oraz 100h gry w Battlefield 1** oraz
nie może reprezentować drugiego plutonu w tym samym sezonie lub edycji pucharu. Gracz, który
dopuści się gry w innym plutonie podczas jednego sezonu Ligi lub edycji pucharu, bądź taki, który
nie był zgłoszony a pojawił się na meczu, otrzymuje zakaz gry w danym sezonie ligi lub danej
edycji pucharu. W meczu nie może wziąć udziału gracz bez tagu plutonu. W powyższych
sytuacjach pluton, w którym ten gracz zagrał będzie miał walkower.

§2. Rozgrywka
1. Dla dobra społeczności oraz bezproblemowego przebiegu rozgrywek plutony z pierwszego
sezonu pozostają w pierwszej lidze a plutony, które dołączą utworzą drugą ligę. Po rozegranym
sezonie pierwsze dwie drużyny w lidze drugiej zostają przesunięte do pierwszej ligi, natomiast z
pierwszej ligi dwa zespoły z najmniejszą liczbą punktów zostaną przesunięte do ligi drugiej. Ma to
na celu wyrównanie poziomu w ligach, tak aby po kilku sezonach każda z lig składała się z drużyn
o zbliżonych poziomach. Paragraf ten obowiązuje tylko dla PS4.
2. Mecze są rozgrywane na oficjalnych serwerach Ligi.
3. Terminarz meczy jest ustalany z góry. Termin danego meczu można zmienić na +3 dni od
ustalonej daty i nowy termin meczu trzeba zgłosić do Zarządu Ligi co najmniej 3 dni przed
ustalonym z góry czasem. Pozwoli to zarządowi Ligi na uporządkowanie spraw związanych z
meczem. Po zmianie czasu meczu dalej obowiązują pozostałe punkty regulaminu. Powyższy punkt
regulaminu nie dotyczy pucharów. Mecze rozgrywane są w soboty i niedziele.
4. Drużyny są zobowiązane do zgłoszenia wybranej przez siebie mapy najpóźniej do 24 godzin
przed meczem za pomocą kanału „Mapy” na Discord.
Jeśli mapy nie zostaną zgłoszone w terminie na kanale „Mapy” to drużyny rozgrywają mecz na
następujących mapach: kolejka pierwsza – Suez, kolejka druga – Amiens, kolejka trzecia – Monte
Grappa, kolejka czwarta – Pustynia Synajska, kolejka piąta – Salonowy Blitzkrieg, kolejka szósta –
Blizna Saint Quentin, kolejka siódma – Skraj Monarchii, kolejka ósma – Las Argoński, kolejne
analogicznie.
5. Mecz jest rozgrywany na dwóch mapach po dwie rundy każda. Za każdą wygraną rundę
drużyna otrzymuje jeden punkt.
6. Do tabeli wpisujemy ilość rozegranych meczy, ilość punktów zdobytych w każdym meczu oraz
liczbę ticketów.
7. Ligę wygrywa drużyna, która po rozegraniu wszystkich meczy ma najwięcej punktów. W
przypadku gdy na końcu sezonu okaże się, że dwa zespoły mają jednakową liczbę punktów o
wygranej decydują tickety.
Puchar, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, może być podzielony na system grupowy a
później pucharowy, system pucharowy lub ewentualnie jedna grupa gdzie każdy gra z każdym.
8. W przypadku gdy jeden z plutonów zrezygnuje z udziału w Lidze/Pucharze wszystkie mecze
związane z tym plutonem są traktowane jako walkower, który wygląda w następujący sposób:
Drużyna przeciwna wygrywa cały mecz i wszystkie mapy w stosunku 100-0.
9. Mecz można rozpocząć nie wcześniej niż o wyznaczonym czasie. Drużyny są proszone o
niewchodzenie w komplecie na serwer przed czasem, tak aby runda nie rozpoczęła się przed
czasem. Drużyny dopuszczają spóźnienie na mecz do 5 minut. Po tym czasie drużyna, która nie
jest w komplecie na serwerze oddaje mecz walkowerem. Jeśli któraś z drużyn ma 4 zamiast 5
graczy, ale i tak planuje rozegrać mecz to jest to możliwe pod warunkiem poinformowania
wcześniej zarządu tak aby obserwator mógł na rozpoczęcie każdej rundy wejść na serwer celem
wystartowania rundy.
10. Opuszczenie serwera przez zawodników, które nie zostało uzgodnione z obserwatorem meczu
będzie traktowane jako walkower. Jeśli na serwerze pojawiają się problemy techniczne
uniemożliwiające rozgrywkę powinny zostać niezwłocznie zgłoszone obserwatorowi.

§3. Zasady PLB
1. Polska Liga Battlefield przyjmuje zasady gry oparte na ESB 3331 z kilkoma wyjątkami opisanymi
poniżej.
• Zasady ESB
• Ustawienia Serwer
Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z zasadami ESB. Zasady te są nadrzędne nad
regulaminem Polskiej Ligi Battlefield i jeśli ulegają zmianie to z dniem ogłoszenia tej zmiany przez
Zarząd Polskiej Ligi Battlefield zaczynają również obowiązywać w rozgrywkach ligowych.
2. Pluton biorący udział w rozgrywce, akceptuje zasady ESB, zna je oraz przestrzega. W meczach
ligowych mogą brać udział wyłącznie osoby zarejestrowane na oficjalnej stronie ligi i przypisane do
odpowiedniego plutonu.
3. Przy złamaniu zasady ESB dany zespół traci punkty (odjęte z rundy, na której nastąpiło
przewinienie) zgodnie z następującym schematem.
a) za każde zabicie niedozwoloną bronią w ciągu jednego meczu drużyna traci 5 ticketów
b) za każde zabicie niedozwolonym granatem w ciągu jednego meczu drużyna traci 25 ticketów
c) użycie niedozwolonego gadżetu, złamanie zasad mapy (wejście na drabinę lub zakazany dach)
powoduje przegraną danej mapy dla drużyny, w której wystąpiło przewinienie.
d) złamanie zasad 3331 (maksymalnie 3 medyków, 3 szturmowców, 3 wsparcia, 1 zwiadowca)
skutkuje wyzerowaniem ticketów w rundzie, w której nastąpiło przewinienie, a tym samym
przegranie jej. Drużyny są zobowiązane do zgłoszenia i udowodnienia złamania zasad.
e) W przypadku używania niedozwolonej broni lub granatu bez zabicia przeciwnika drużyna
otrzymuje upomnienie. Pierwsze upomnienie jest karane odjęciem 10 ticketów, drugie odjęciem 20
ticketów, trzecie odjęciem 40 ticketów, czwarte 80 ticketów, a piąte i każde następne to przegrana
runda.
§4. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie drużyny do Ligi lub Pucharu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
przez wszystkich zawodników zgłoszonego plutonu.
2. Wszystkie kanały YouTube, Twitch lub inne, na których będzie się odbywał stream meczów
muszą być zgłoszone do Zarządu Ligi.
3. Wszystkie plutony, które biorą udział w Lidze/Pucharze wyrażają zgodę na to, iż zarząd Ligi na
danym meczu może posiadać do czterech obserwatorów. Przy czym dwóch prowadzi oficjalnego
streama z meczu, a dwóch pozostałych może wejść na imprezę w której biorą udział plutony
grające przeciwko sobie.
4. Zarząd przed meczem podaje drużynom PSN lub GT obserwatora.
5. Jednostką właściwą do rozwiązywania sporów pomiędzy plutonami jest komisja dyscyplinarna.
6. Wszyscy Uczestnicy Ligi mogą dołączyć do Oficjalnego Discorda Polskiej Ligi Battlefield. Aby
zdobyć zaproszenie należy zgłosić się do zarządu Ligi. Discord ma osobny regulamin.
7. Kto w stosunku do innych uczestników Ligi, odnosi się w sposób powszechnie uważany za
nieodpowiedni, otrzymuje ostrzeżenie. Drugie takie ostrzeżenie w czasie trwania spotkania
powoduje opuszczenie przez zawodnika serwera oraz przegraną jego drużyny. W przypadku
recydywy, rozumianej jako pięciokrotne ukaranie uczestnika ostrzeżeniem w czasie trwania
jednego sezonu, zostanie on usunięty z Ligi bez możliwości ponownego uczestnictwa.
8. Organizator ma prawo zmienić regulamin w trakcie trwania sezonu, ale ma również obowiązek
poinformowania uczestników o jego zmianie.
*Zalecany przez producenta gry wiek to 18 lat.
** 100h to przepis uniemożliwiający jednemu zawodnikowi występowanie w wielu drużynach na
różnych fikcyjnych kontach. Mogą występować wyjątki w uzasadnionych przypadkach
rozpatrywanych indywidualnie przez zarząd Ligi. Nie dotyczy platformy PC